SATELIT NT

Go to content

Main menu

 


Bine ați venit.


 


COMUNICATDE PRESĂ

ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Proiectul “Modernizarea activității SC Satelit NT SRL prin achiziția de echipamente specifice”,cod MySMIS 102219, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SATELITNT SRL în mun. Sfântu Gheorghe, str. Podului, nr.19, bl. 49, sc. B, ap.3, jud. Covasna și are o valoare totală de 242.088,90 lei ,din care 148.642,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 07.05.2018- 31.03.2019

Obiectivele proiectului sunt: achiziția a 8 active corporale și includerea acestora în fluxul tehnologic al societății;creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată respectiv menținerea a 8 locuri de muncă.

SATELIT NT SRL

Date de contact beneficiar:

(Str.Podului, nr. 19, Bl. 49, Sc. B, Ap.3,

Mun. SfântuGheorghe, jud. Covasna

tel: 0744 384065, e-mail: zsolt.gal@satelitnt.com)www.regio-adrcentru.ro


www.inforegio.roI facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorultău! Proiect cofinanțat din Fondul European de DezvoltareRegională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutulacestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţiaoficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 
 
Back to content | Back to main menu