Servicii - SATELIT NT

Go to content

Main menu

Servicii

CADASTRU

TOPOGRAFIE

GEODEZIE

Întocmire documentații cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară:

 • Documentații pentru prima înscriere a imobilelor în Cartea Funciară;

 • Documentații pentru dezlipire sau alipire;

 • Documentații pentru înscrierea unei construcții definitive pe un teren în Cartea Funciară ;

 • Documentații pentru radierea unei construcții;

 • Documentații pentru modificarea suprafeței;

 • Documentații pentru apartamentare;

 • Documentații pentru modificarea limitei de proprietate;

 • Documentații tehnice cadastrale extrajudiciare.


Întocmire planuri parcelare necesare la:

 • Eliberarea Titlurilor de proprietate;

 • Înscrierea Titlurilor de proprietate în Cartea Funciară


Executare
și întocmire documentații necesare realizării planurilor cadastrale.

Întocmire documentații cadastrale conform HG834/1991.

Executare și întocmire documentații de cadastru imobiliar-edilitar.


Ridicări topografice pentru proiecte de infrastructură :

 • proiecte de canalizare, apă, gaz;

 • proiecte de reabilitare drumuri naționale, județene, comunale;


Ridicări topografice pentru întocmirea planurilor de situatie corespunzătoare  scărilor 1:500,   1:1.000 și pentru obținerea profilelor transversale;

Ridic
ări topografice pentru calculul volumelor;

Ridicări topografice pentru întocmirea documentațiilor PUZ;

Lucr
ări topografice pentru actualizarea bazei topografice necesar elaborãrii PUG;

Ridicări topografice pentru obținerea certificatului de urbanism necesar la obtinerea autorizației de construire;

Trasari limite de proprietate pentru terenuri agricole si forestiere.

Executare măsurători de nivelment geometric de  precizie și prelucrarea acestora.

Realizarea re
țelelor geodezice GPS.

 
Back to content | Back to main menu